2020 Bekçi Alımı Başvuru Formu

2020 Bekçi Alımı Başvuru Formu

29 Kasım 2019 0 Yazar: admin

2020’ye geri sayımın başladığı şu zamanlarda gözler 2020 bekçi alımı ilanlarının yayınlanmasında. 2019 senesinde binlerce bekçi işe alırken 2020 yılında yine binlerce bekçinin işe alımı gerçekleşecek. Peki 2020 bekçi alımına nasıl başvurulur? 2020 bekçi alımı başvuru formuna nasıl ulaşabilirim? Gibi tüm sorularınızın cevapları yazımızın devamında.

2020 yılında bekçi alımının haberi resmi gazete de yayımlandı. Birçok insana ekmek kapısı olacak bekçi alımı ilanı için henüz sınav tarihi ve sınav yeri hakkında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama yapılmadı.

2020 Bekçi Alımı Başvuru Şartları

2020 bekçi alımının sınav tarihi ve yeri belli olmasa da başvuru şartları resmi gazetede yayınlandı. 2020’de 8 bin bekçi alımı ilanı resmi gazetede yayınlandı ve gözler hemen başvuru şartlarını aradı. Başvuru şartları şu şekildedir;

MADDE 1

2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 8 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 4

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

2020 Bekçi Alımına Nasıl Başvurulur?

2020 bekçi alımında dikkat edilecek olan ve resmi gazetede yayınlanan şartları yukarıda sizin için sıraladık. Eğer sizlerde şartları sağlıyorsanız ve bekçi olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey 2020 bekçi alımına başvuruda bulunmak. Henüz başvuru formu yayınlanmadı, form yayınlandığında bizde burada sizler için paylaşacağız.